Nguyên tắc phòng chống tiết túc y học

Công việc phòng và chống tiết túc phải được tiến hành một cách kiên trì với mục đích chủ yếu là hạn chế tác hại của tiết túc và trước mắt không phải là thanh toán hoàn toàn tiết túc.

Nguyên tắc phòng chống tiết túc y học

Nguyên tắc phòng chống tiết túc y học

Nguyên tắc phòng chống có trọng tâm trọng điểm

Do có nhiều loại tiết túc nên không thể cùng một lúc tiến hành phòng chống mọi loại tiết túc. Phải căn cứ theo yêu cầu diệt loại tiết túc nào là chủ yếu, khả năng thực hiện để xây dựng kế hoạch phòng chống tiết túc có trọng tâm và trọng điểm cụ thể.

Theo nghiên cứu thì ở Việt Nam hiện nay, trước hết cần tập trung giải quyết muỗi truyền sốt rét hoặc có thể tuỳ theo từng vùng, từng thời điểm cụ thể cần tập trung giải quyết những muỗi truyền bệnh tại những vùng vào những thời điểm cụ thể đó. Tuy nhiên, việc tập trung vào một số tiết túc trọng tâm cũng sẽ tác động ít nhiều đến một số loài tiết túc khác.

Nguyên tắc căn cứ theo sinh thái của tiết túc

Việc căn cứ theo sinh thái của tiết túc nhằm giúp lựa chọn được các biện pháp thích hợp và hiệu quả. Muốn phòng chống tiết túc có hiệu quả và toàn diện, cần phải dựa vào đặc điểm sinh thái của từng giai đoạn, của từng tiết túc mà áp dụng các biện pháp khác nhau. Tuy nhiên, thường phải kết hợp nhiều biện pháp mới có thể đạt được hiệu quả cao. Không những chỉ kết hợp các biện pháp y tế với nhau, mà trong thực hiện còn cần phải kết hợp các biện pháp y tế chung với những biện pháp phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, môi trường…Thông tin y tế này cũng được đăng tải trên trang tin tức sức khỏe và nhận được sự quan tâm của nhiều độc giả.

Nguyên tắc căn cứ theo sinh thái của tiết túc

Nguyên tắc căn cứ theo sinh thái của tiết túc

Nguyên tắc duy trì thường xuyên liên tục

Việc phòng chống tiết túc có khi thu được kết quả trong một thời gian ngắn nhưng cần phải thường xuyên có những kế hoạch duy trì kết quả về các mặt tổ chức và các biện pháp kỹ thuật vì tiết túc có khả năng sinh sản dễ dàng, nhanh, nhiều nên mật độ tiết túc dễ có thể trở lại như trước khi có những biện pháp can thiệp phòng chống.

Nguyên tắc truyền thông

Khi thực hiện nguyên tắc truyền thông cần phải truyền thông giáo dục cho cộng đồng hiểu được vai trò truyền bệnh và gây bệnh của tiết túc, đồng thời lôi cuốn cộng đồng cùng tham gia. Đặc biệt, phải lồng ghép với các chương trình y tế khác và phối hợp với các ngành như Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Quân y…

Nguồn: yduocthainguyen.net