Ký sinh trùng sốt rét là gì?

Ký sinh trùng sốt rét được coi là một chi của ký sinh trùng đơn bào thuộc lớp bào tử, chúng ký sinh bắt buộc trên cơ thể sinh vật để tồn tại và phát triển.

Đặc điểm ký sinh của ký sinh trùng sốt rét

Đặc điểm ký sinh của ký sinh trùng sốt rét

Đặc điểm ký sinh của ký sinh trùng sốt rét

Mỗi loại ký sinh trùng sốt rét chỉ ký sinh trên một vật chủ nhất định mà không ký sinh và gây bệnh trên vật chủ khác. Ví dụ: Ký sinh trùng sốt rét người không ký sinh trên gà, chuột…Ký sinh trùng sốt rét ký sinh vĩnh viễn trên vật chủ mà không có giai đoạn phát triển ở ngoại cảnh. Nó có hình thức ký sinh nội tế bào tức là ký sinh trong tế bào máu hay ở gan.

Đặc điểm cấu tạo của ký sinh trùng sốt rét

Một ký sinh trùng sốt rét cấu tạo gồm 2 phần là nhân và nguyên sinh chất. Trên tiêu bản nhuộm Giemsa thấy cấu tạo ký sinh trùng sốt rét được mô tả là nhân tròn, gọn, chắc, bắt màu đỏ. Nguyên sinh chất có thể dài hoặc ngắn, to dày hoặc mảnh tùy theo từng loại và từng giai đoạn phát triển của ký sinh trùng sốt rét, nguyên sinh chất bắt màu xanh. Trong nguyên sinh chất có sắc tố của ký sinh trùng. Sắc tố này là sản phẩm phụ của quá trình chuyển hóa. Sắc tố có hình tròn hoặc hình que, màu nâu hoặc màu đen.

Ký sinh trùng sốt rét cũng trải qua các giai đoạn phát triển, ở người ký sinh trùng sốt rét phát triển lần lượt qua 3 giai đoạn là giai đoạn thể tư dưỡng, giai đoạn thể phân liệt và giai đoạn thể giao bào.

Đặc điểm cấu tạo của ký sinh trùng sốt rét

Đặc điểm cấu tạo của ký sinh trùng sốt rét

Thể tư dưỡng là thể ký sinh trùng còn non, có hình nhẫn nên gọi là thể nhẫn. Đây là giai đoạn hay gặp nhất. Tùy theo từng giai đoạn phát triển mà ký sinh trùng có thể thay đổi hình thể và kích thước, có thể bằng 1/5- 1/3 hồng cầu. Cấu tạo gồm có nhân màu đỏ và nguyên sinh chất màu xanh da trời. Không bào chiếm phần lớn, là khoảng trống giữa nhân và nguyên sinh chất. Giai đoạn đầu của thể tư dưỡng gọi là thể tư dưỡng non và giai đoạn cuối của thể tư dưỡng gọi là thể tư dưỡng già.

Thể phân liệt với nhân và nguyên sinh chất bắt đầu phân chia gọi là phân liệt non. Đến giai đoạn cuối của thể phân liệt, mỗi mảnh nhân sẽ một mảnh nguyên sinh chất bao bọc gọi là phân liệt già. Tùy theo từng loại ký sinh trùng mà số mảnh nhiều hay ít, có thể từ 8-32 mảnh.

Thể giao bào có hình giáng nhau tùy theo từng loại Plasmodium. Giao bào của P.fanciparum hình quả chuối hoặc lưỡi liềm. Giao bào của P.vivax, P. malarae, P.ovale có hình tròn hoặc bầu dục. Ở giai đoạn giao bào ký sinh trùng sốt rét có khả năng sinh sản hữu tính trên cơ thể muỗi.

Nguồn: yduocthainguyen.net